VIETIN được ghi nhận là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) đã công nhận Công ty Luật TNHH Vietin (VIETIN) là một trong những đại diện sở hữu công nghiệp được hoạt động tại Việt Nam. Như vậy, cùng với việc cung cấp các dịch vụ pháp lý, VIETIN sẽ hỗ trợ và tư vấn cho khác hàng các dịch vụ về đại diện sở hữu công nghiệp như đăng ký và thực thi các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam gồm: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu sáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Phát biểu nhân sự kiện này, luật sư Phạm Thanh Tuấn, luật sư điều hành của VIETIN cho rằng: “đây là một sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của VIETIN; với dịch vụ mới, công ty sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng một cách toàn diện và chuyên nghiệp nhất”.  

Để tham khảo thêm thông tin về dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của VIETIN, quý vi có thể tham khảo tại trang thông tin điện tử của Cục sở hữu trí tuệ: www.noip.gov.vn và vào phần “danh sách các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp” hoặc gửi mail về địa chỉ: tuan.pham@vietinlaw.com.vn 

Về VIETIN


VIETIN là công ty luật Việt Nam có phạm vi hoạt động tư vấn đa dạng ở cả trong nước và quốc tế. Đội ngũ chuyên gia của VIETIN có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề chuyên sâu trong cả lĩnh vực tư vấn và tranh tụng. Các luật sư của VIETIN tham gia tư vấn trong nhiều giao dịch, vụ kiện và giải quyết tranh chấp phức tạp, và là những luật sư có kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và tranh tụng. Là một công ty luật hoạt động trong một hệ thống thống nhất chặt chẽ, VIETIN luôn chú trọng xây dựng và bồi dưỡng các nguồn lực cần thiết để phát triển vững mạnh và không ngừng các dịch vụ với chất lượng cao phục vụ cho khách hàng trong và ngoài nước. 

VIETIN với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực trong nước và quốc tế của mình luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp với yêu cầu chuyên môn ở mức độ cao nhất ở Việt Nam và nước ngoài.