Thuế và Kế toán

Trên đà phát triển nhanh chóng về kinh tế, chế độ thuế của Việt Nam đã và sẽ còn nhiều thay đổi. VIETIN sẽ cung cấp cho khách hàng những tư vấn pháp lý quí giá và chuyên sâu về mọi vấn đề phát sinh từ pháp luật thuế như:

- Thực hiện các phương án thuế hiệu quả để điều chỉnh mọi vấn đề liên quan đến các hoạt động thương mại, bao gồm các vấn đề về quyền sở hữu doanh nghiệp, các hoạt động kinh doanh, mua bán doanh nghiệp. 

- Đại diện cho khách hàng tiếp tục theo dõi và thực hiện việc kháng cáo cả tại các tòa án địa phương lẫn tòa án tối cao của Việt Nam. 

Về VIETIN

VIETIN là công ty luật Việt Nam có phạm vi hoạt động tư vấn đa dạng ở cả trong nước và quốc tế. Đội ngũ chuyên gia của VIETIN có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề chuyên sâu trong cả lĩnh vực tư vấn và tranh tụng. Các luật sư của VIETIN tham gia tư vấn trong nhiều giao dịch, vụ kiện và giải quyết tranh chấp phức tạp, và là những luật sư có kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và tranh tụng. Là một công ty luật hoạt động trong một hệ thống thống nhất chặt chẽ, VIETIN luôn chú trọng xây dựng và bồi dưỡng các nguồn lực cần thiết để phát triển vững mạnh và không ngừng các dịch vụ với chất lượng cao phục vụ cho khách hàng trong và ngoài nước. 

VIETIN với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực trong nước và quốc tế của mình luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp với yêu cầu chuyên môn ở mức độ cao nhất ở Việt Nam và nước ngoài.