Tư vấn thường xuyên

VIETIN cung cấp dich vụ tư vấn pháp lý thường xuyên định kỳ cho khách hàng (tháng, quí, năm) về tất cả các khía cạnh của pháp luật Việt Nam liên quan đến các giao dịch kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm (nhưng không giới hạn):
- Cung cấp tư vấn pháp lý về mọi vấn đề liên quan đến các hoạt động và giao dịch kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam;
- Soạn thảo hoặc sửa đổi tất cả các loại tài liệu và các giấy tờ liên quan đến các giao dịch thương mại và đầu tư cho phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các giao dịch đó;
- Xem xét và cung cấp các giải pháp pháp lý cho các giao dịch kinh doanh và đầu tư mà khách hàng dự định thực hiện theo hướng an toàn, lợi nhuận và đáng tin cậy trên thực tế;
- Đại diện hoặc hỗ trợ khách hàng trong đàm phán các hợp đồng, lập tài liệu, giấy tờ khi thực hiện các giao dịch kinh doanh  và đầu tư với các đối tác;
- Cung cấp dịch vụ thư ký cho khách hàng, như dịch thuật và chứng thực các tài liệu, thực hiện công chứng trên các tài liệu,  chứng chỉ, cập nhật thông tin pháp luật vv…;

Về VIETIN

VIETIN là công ty luật Việt Nam có phạm vi hoạt động tư vấn đa dạng ở cả trong nước và quốc tế. Đội ngũ chuyên gia của VIETIN có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề chuyên sâu trong cả lĩnh vực tư vấn và tranh tụng. Các luật sư của VIETIN tham gia tư vấn trong nhiều giao dịch, vụ kiện và giải quyết tranh chấp phức tạp, và là những luật sư có kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và tranh tụng. Là một công ty luật hoạt động trong một hệ thống thống nhất chặt chẽ, VIETIN luôn chú trọng xây dựng và bồi dưỡng các nguồn lực cần thiết để phát triển vững mạnh và không ngừng các dịch vụ với chất lượng cao phục vụ cho khách hàng trong và ngoài nước.

VIETIN với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực trong nước và quốc tế của mình luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp với yêu cầu chuyên môn ở mức độ cao nhất ở Việt Nam và nước ngoài.