Tài chính & ngân hàng

VIETIN tư vấn và đại diện cho các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính hoạt động tại Việt nam, doanh nghiệp và bên vay về các vấn đề pháp lý của giao dịch vay, các giao dịch bảo đảm liên quan đến giao dịch vay, như cầm cố, thế chấp, bảo lãnh.
- Tư vấn pháp lý về các hình thức và cơ cấu giao dịch vay;
- Tư vấn các vấn đề pháp lý của giao dịch vay thương mại, vay ưu đãi, các giao dịch bảo đảm thực hiện giao dịch vay, như  bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, vốn hóa các khoản nợ, v.v…;
- Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến giao dịch vay, như hợp đồng vay, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố, thế chấp và vốn hóa các khoản nợ;
- Thay mặt bên cho vay thực hiện khảo sát, đánh giá và báo cáo nghiên cứu cẩn trọng về tổ chức của bên vay, bao gồm cả  việc kiểm tra và đánh giá tình trạng pháp lý của bên nay, nghĩa vụ hợp đồng và tình trạng pháp lý của tài sản được sử dụng làm tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ;
- Thay mặt bên cho vay trình hồ sơ đăng ký giao dịch vay lên Ngân hàng Nhà nước Việt nam và các cơ quan thẩm quyền  khác, theo dõi thẩm định hồ sơ và đạt được xác nhận đăng ký đối với hợp đồng vay;
- Thay mặt bên cho vay trình hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng vay lên cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm Việt nam, theo dõi thẩm định hồ sơ và đạt được xác nhận đăng ký hợp đồng bảo đảm.

Về VIETIN

VIETIN là công ty luật Việt Nam có phạm vi hoạt động tư vấn đa dạng ở cả trong nước và quốc tế. Đội ngũ chuyên gia của VIETIN có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề chuyên sâu trong cả lĩnh vực tư vấn và tranh tụng. Các luật sư của VIETIN tham gia tư vấn trong nhiều giao dịch, vụ kiện và giải quyết tranh chấp phức tạp, và là những luật sư có kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và tranh tụng. Là một công ty luật hoạt động trong một hệ thống thống nhất chặt chẽ, VIETIN luôn chú trọng xây dựng và bồi dưỡng các nguồn lực cần thiết để phát triển vững mạnh và không ngừng các dịch vụ với chất lượng cao phục vụ cho khách hàng trong và ngoài nước.

VIETIN với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực trong nước và quốc tế của mình luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp với yêu cầu chuyên môn ở mức độ cao nhất ở Việt Nam và nước ngoài.