Mua bán sáp nhập doanh nghiệp và thị trường vốn

Luật sư và chuyên gia tư vấn của Vietin sở hữu nhiều kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao, cho phép chúng tôi tư vấn hiệu quả cho nhà đầu tư cũng như đại diện cho họ trong tất cả các vấn đề liên quan đến giao dịch mua bán và hợp nhất công ty, bao gồm:
- Tư vấn doanh nghiệp, tư vấn về chính sách của Chính phủ Việt nam liên quan đến hợp nhất, mua và bán công ty với những phân tích toàn diện về các hạn chế của pháp luật và thực tiễn đối với giao dịch này, đặc biệt các vấn đề liên quan đến mua bán cổ phần, quyền kiểm soát và chi phối, tham gia điều hành; tư vấn và cơ cấu các giao dịch liên quan đến hợp nhất và mua bán công ty, phân tích khả năng và triển vọng của việc đạt được các phê chuẩn của cơ quan thẩm quyền Việt nam đối với các giao dịch đó;
- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch hợp nhất và mua bán công ty đưa ra những cảnh báo pháp lý cần thiết;
- Chuẩn bị các tài liệu cần thiết và đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

Về VIETIN


VIETIN là công ty luật Việt Nam có phạm vi hoạt động tư vấn đa dạng ở cả trong nước và quốc tế. Đội ngũ chuyên gia của VIETIN có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề chuyên sâu trong cả lĩnh vực tư vấn và tranh tụng. Các luật sư của VIETIN tham gia tư vấn trong nhiều giao dịch, vụ kiện và giải quyết tranh chấp phức tạp, và là những luật sư có kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và tranh tụng. Là một công ty luật hoạt động trong một hệ thống thống nhất chặt chẽ, VIETIN luôn chú trọng xây dựng và bồi dưỡng các nguồn lực cần thiết để phát triển vững mạnh và không ngừng các dịch vụ với chất lượng cao phục vụ cho khách hàng trong và ngoài nước.

VIETIN với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực trong nước và quốc tế của mình luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp với yêu cầu chuyên môn ở mức độ cao nhất ở Việt Nam và nước ngoài.