Tư vấn đầu tư, dự án

Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, VIETIN có thể hỗ trợ khách hàng bằng các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích nhất trong các lĩnh vực đầu tư trong nước và nước ngoài. Bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng – từ việc tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần, công ty TNHH, chi nhánh, văn phòng đại diện, đến việc tìm kiếm đối tác hoặc đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước v.v. cũng đều được chúng tôi chú trọng giải quyết với một sự cẩn trọng hợp lý đến từng chi tiết nhỏ nhất của khách hàng, và chúng tôi luôn sẵn sàng là đối tác pháp lý trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển kinh doanh của họ tại Việt Nam.

VIETIN và các chuyên gia tư vấn của công ty là thành viên của nhiều hiệp hội kinh doanh trong nước như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Doanh nghiệp trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA), v.v. và hiệp hội kinh doanh nước ngoài tại Việt Nam, như Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SBG), Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV), Phòng Thương mại Ôxtrâylia tại Việt Nam (AusCham), Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), v.v . Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi đã làm việc rất tích cực để cung cấp cho khách hàng các thông tin cập nhật nhất về sự phát triển của môi trường đầu tư và kinh doanh vào và tại Việt Nam.

Về VIETIN

VIETIN là công ty luật Việt Nam có phạm vi hoạt động tư vấn đa dạng ở cả trong nước và quốc tế. Đội ngũ chuyên gia của VIETIN có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề chuyên sâu trong cả lĩnh vực tư vấn và tranh tụng. Các luật sư của VIETIN tham gia tư vấn trong nhiều giao dịch, vụ kiện và giải quyết tranh chấp phức tạp, và là những luật sư có kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và tranh tụng. Là một công ty luật hoạt động trong một hệ thống thống nhất chặt chẽ, VIETIN luôn chú trọng xây dựng và bồi dưỡng các nguồn lực cần thiết để phát triển vững mạnh và không ngừng các dịch vụ với chất lượng cao phục vụ cho khách hàng trong và ngoài nước. 

VIETIN với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực trong nước và quốc tế của mình luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp với yêu cầu chuyên môn ở mức độ cao nhất ở Việt Nam và nước ngoài.